Tydzień z cytatem

"Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy".

Mt 20,1

Sakramenty Święte

 Informacje o Sakramentach Świętych.
Jak się przygotować? Co jest potrzebne?

 


Od 1 IX 2009 odwiedziło nas 200608 osób.

duszpasterze

Ks. mgr Marek TruśKs. mgr Marek Truś – proboszcz
Ur. 13.02.1960r. w Jaworznie
Święcenia kapłańskie: 12.06.1988r. w Tarnowie
W Rożnowie od 25.08.2002r.
Wcześniej pracował jako wikariusz w Stróżach i w Wojakowej,
i jako kapelan Szpitala Zespolonego im. E. Szczeklika w Tarnowie

Parafia pochodzenia Ks. Proboszcza to parafia Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej (mieszkał tam od urodzenia do 19 roku życia), następnie zamieszkał wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem w Bochni, w parafii Św. Mikołaja bpa i Matki Bożej Różańcowej. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie rozpoczął w 1982 r., praktykę diakona przed święceniami kapłańskimi odbywał w parafii Św. Katarzyny PM w Ryglicach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J.E. ks. abpa Jerzego Ablewicza w katedrze tarnowskiej w 1988r., wraz z 47 kolegami kursowymi, plus 5 księży ze zgromadzenia Księży Filipinów, był to najliczniejszy rocznik wyświęcony przez abpa Ablewicza w całej historii jego biskupstwa. Rok 1988 w Kościele katolickim przeżywany był jako Rok Maryjny, zaś wspólnota seminaryjna w Tarnowie rok akademicki 1987/1988 przeżywała pod hasłem: „Chrystus będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (por. 2 Kor 8,9). Motto na obrazek prymicyjny ks. Marka to słowa antyfony brewiarzowej: „Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy mnie i ze mną pracuje” oraz wezwanie: „Matko Boża Bocheńska, wspieraj mnie i prowadź!” Pierwsze kroki posługi kapłańskiej stawiał w rodzinnej parafii, św. Mikołaja w Bochni, otrzymując „papier” na tzw. „zastępstwo”, czyli tymczasową pomoc w parafii (do odwołania), zastępując księdza przebywającego na urlopie wakacyjnym. Od sierpnia 1988 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w Stróżach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski, dekanat grybowski. Po dwu latach, w sierpniu 1990, przeniesiony do Wojakowej, w dekanacie czchowskim, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP. Skąd w sierpniu 1993 został posłany do Tarnowa, do parafii św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej, z przeznaczeniem do pełnienia posługi kapelana w tarnowskim szpitalu. Posługę tę pełnił przez 9 lat, do sierpnia 2002 r., kiedy to otrzymał posłanie na stanowisko administratora parafii Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Świętego w Rożnowie, po roku został mianowany jej proboszczem.

Ks. mgr Wojciech Witowski - wikariusz; 
Ur. 29.04.1988r. w Nowym Sączu;
Święcenia kapłańskie: 31.05.2014 r. w Tarnowie;
W Rożnowie od 27.08.2014 r.;

Ks. Wojciech pochodzi z parafii p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach, jest jednym z 31 wyświęconych w roku 2014 kapłanów.  Hasłem wspólnoty seminaryjnej w Tarnowie w roku akademickim 2013/2014 były słowa: "Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie". Motto na obrazek prymicyjny, wybrane przez ks. Wojciecha, to słowa z ewangelii według św. Marka: "Non quod ego, volo, sed quod Tu. Nie to, co ja chcę, lecz co Ty" (Mk 14,36). Na swoim obrazku prymicyjnym ks. Wojciech zamieścił też Modlitwę za kapłana: "Wszechmogący Boże, Ojcze święty, Ty bez żadnych jego zasług dałeś kapłanowi Wojciechowi udział w wiecznym kapłaństwie Chrystusa i wybrałeś go do służby Kościołowi, spraw, aby był mężnym i pokornym głosicielem Ewangelii, i wiernym szafarzem sakramentów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".
Nasza parafia jest zatem jego pierwszą parafią w której przyszło mu z woli ks. bpa ordynariusza Andrzeja Jeża spełniać posługę kapłańską.Matka Boża Bolesna
Rożnowska

"O Bolesna Matko Boża - módł się za nami!"

Plan Mszy Św.

Niedziela i Święta:

  • 7.00
  • 9.00
  • 11.00
  • 17.00

Dni powszednie:

  • 7.00
  • w adwencie - 6.40
  • 17.00

2009 Parafia w Rożnowie
pod wezwaniem Św. Wojciecha BM i Podwyższenia Krzyża Św.